bảng tính sao theo tuổi sung tieu lien uzi

Chuyển đến Cách kiểm tra sim viettel có đủ điều kiện vay tiền hay không? -. kiện vay hay không bằng cách... theo sim viettel chính chủ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày