không thể tin nổi tiếng anh là gì

Home Credit is found and invested by PPF, one of the largest investment and finance. Now you can totally get loan with Home Credit because of the fast approval. Ms Tuyet (mr Hung's wife) shared: When I knew we won 10 million shopping.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày