tin tuc ben tre trong ngay

Hướng dẫn hạch toán vay tiền ngân hàng để mua ô tô, hàng hóa - Vay tiền ngân. toán tiền vay ngân hàng trong misa – định khoản vay dài hạn hạch toán trả gốc. ngắn hạn theo thông tư 200 – mua tài sản cố định bằng tiền vay ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày