62 phạm ngọc thạch hà nội

Agribank là một trong những ngân hàng triển khai sản phẩm vay.. Nên vay mua nhà trả góp 25 năm của ngân hàng nào? Vay mua nhà thế chấp. Đây là sản phẩm cho vay thế chấp rất phổ biến do các ngân hàng cung cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày