cách đăng ký các gói khuyến mãi viettel cty đại dũng

Gốm Phù Lãng, Tiểu Sành, Quách Sành, Tiểu sứ, Quách Sứ, Tiểu cho người quá cố, sản phẩm đất nung, hàng sành, tranh Gốm, tranh gốm mỹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày