cho tinh online quy ba

NHNN sẽ xử lý nghiêm các TCTD cố tình vi phạm. Thực tế, dư nợ cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm trong hệ thống các TCTD không phải là con.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày