tôi muốn vay 10 triệu đồng

Làm thế nào để quan sát được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?. 4. Luyện tập bài 6 Vật lý 7. Nhìn thấy điểm M' vì có tia phản xạ trên gương vào mắt ở O có đường kéo dài đi. Câu 3: Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m.. hãy làm mẫu báo cáo thực hành của bài vật lí 7 bài 6.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày