dien may bac ninh - dien may bac ninh: bảng đông từ bất quy tắc đầy đủ

Trả góp lãi suất thấp tại Yên Định- Thanh Hóa đã chia sẻ một bài viết... bạn muốn tham gia nhiều khoá học nhưng ngại thời gian di chuyển vì không có xe máy

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày