tai hdmi đăng ký nhạc chờ mobifone trả sau

... các tổ chức tín dụng không được cho DN vay ngoại tệ trung hạn và. với khách hàng vay là người cư trú của NHNN, đến ngày 1/10/2019,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày