hotline fe credit đà nẵng

Gây ảnh hưởng lớn đến khả năng chi trả của bạn, cũng như việc tái vay, vay lần.. Các chương trường trình mua hàng trả góp với HOME CREDIT là hoạt động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày