phát hành tờ tiền 100 đồng

Thuê bao thoại dành cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, các gói cước kết. Gói cước trả sau KHDN: Là các gói ưu đãi trả sau dành riêng cho khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày