đai voa hôm nay

Số tổng đài Lazada - Số máy chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, khiếu nại của Lazada. do Lazada bán chất lượng tốt và giá thấp hơn thị trường như điện thoại máy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày