thoi gioi ky dieu cua gumball

Tvb trên Afamily, cập nhật (26/11/2019): Bất ngờ đến Việt Nam và được Trương Ngọc Ánh chào đón nhưng nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi 53 của Ôn Bích Hà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày