viettel đăng ký gọi nội mạng 60 phút

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Tập 2A Pháp Sư Tịnh Không YouTube. A MI Đà Phật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày