đăng kí phút gọi của viettel

Toi dinh vay 20tr dong nhung ko biet ho tinh lai nhu the nao ?ai da tien roi thi. Tuy nhiên rủi ro khi vay vốn và mất khả năng chi trả là hoàn toàn xảy ra.... Theo thông tin bạn cung cấp thì Công ty PPF cho vay với mức lãi suất quá cao so. nhiều công ty tài chính đã hỗ trợ cho vay tiêu dùng rất đơn giản về thủ tục và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày