von teilzeit auf vollzeit gesetz cáp quang viettel kiên giang

Mẫu hợp đồng, giấy vay tiền giữ cá nhân với cá nhân gồm thông tin về bên cho vay. 3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày