cac goi mang cua viettel - cac goi mang cua viettel: vay tiền mặt vpbank

VIB trở thành ngân hàng có mức lãi suất huy động cao nhất ở kì hạn này. ngân hàng tháng 11/2018: Kì hạn 9 tháng - Ngân hàng nào lãi cao?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày