cách tính sim theo 4 số cuối

Riêng thuê bao khóa 1 chiều chỉ sử dụng được qua USSD.. Mở quyền nạp thẻ: cho phép KH tự mở quyền nạp thẻ khi bị khóa do nạp thẻ sai qua 5 lần. Đối tượng: Tất cả các thuê bao di động MobiFone trả sau đang tồn tại trên hệ thống.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày