thong diep cuoc song - thong diep cuoc song:

Hiện nay , trại gà cảnh Tuấn Dương đã và đang cung cấp gà vảy cá TPHCM đa dạng lứa tuổi , màu sắc , phục vụ anh em đam mê gà kiểng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày