trả góp online lazada

Bạn lưu ý phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:. Hiện nay, lãi suất vay ngân hàng Vietcombank mua nhà năm 2019 ưu đãi hiện áp. + Số tiền bạn phải trả hàng tháng = 500 triệu/120 + 250.000 = 4.417.000 đồng.. hợp đồng vay mới và giải ngân từ ngày 10/3/2016 đến hết 31/3/2017 hoặc khi hết quy mô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày