vay von tra gop ngan hang vietinbank vay tư nhân không thế chấp

Anh có thể đề nghị cộng dồn sổ BHXH để làm căn cứ tính thời gian công tác có đóng BHXH và để giải quyết các chế độ chính sách về BHXH theo quy định./.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày