vay thế chấp ngân hàng ocb xe may honda 12 trieu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu tại Hà Nội? Tư vấn... Điều kiện để được làm hộ khẩu tại được quy định tại Luật cư trú năm 2006 như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày