cách tính toán nhanh trong excel

Thông tin CN Quận 4 Ngân hàng Đông Á Địa chỉ 154-156-158 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày