ngân hang vpbank - ngân hang vpbank: sim mobifone khuyến mãi data

'Lam ngan hang luong thang 21 trieu van phai bo viec vi stress' hinh. chi nhánh Vietcombank, cho biết cùng là nhân viên ngân hàng nhưng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày