logo home credit vector

Vậy trường hợp bạn mình nếu không trả nợ được cho công ty tài chính PPF thì có bị. rồi. đây là hợp đồng vay không có thế chấp và số tiền còn rất ít nên bên cty PPF.. Bạn ko nên lo sợ làm gì, thay vào đó thì nghĩ cách kiếm tiền trả người ta,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày