thủ tục thế chấp nhà vay tiền ngân hàng

Mẫu đơn đề nghị bảo lãnh là mẫu đơn xin đề nghị bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp được. Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày