tom và jerry đến điện máy xanh

Hiện nay ngân hàng MB Bank đã có mạng lưới chi nhánh, văn phòng rộng khắp trên cả nước bao. Lãi suất vay mua xe càng thấp sẽ càng làm cho khoản lãi mà khách hàng cần trả cho ngân. Cách tính lãi vay mua xe MBBank nhanh chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày