đăng ký gọi miễn phí viettel

TRẢ GÓP QUA CÔNG TY TÀI CHÍNH HD SAISON.. Em mua ip x cũ của cửa hàng có hỗ trợ trả góp của hd saison ko biết lãi suất. Đăng kí online đk ko vậy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày