tải ảnh tiền 500 nghìn

Bán đất tại Phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam chính chủ với các loại diện tích, giá bán, địa điểm khác nhau, cập nhật mới nhất 2020, so sánh thông tin.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày