đăng ký mạng vinaphone 1 ngày 5k

Để tính thuế TNCN cho năm 2016, kế toán cần quan tâm đến các thông tư. theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày