tiên bảng cửu đương gia

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mai Linh Online số 0314483566 Cấp ngày 28/06/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày