điện thoại trả góp tgdd

Năm 1991, đồng tiền cotton mệnh giá nhỏ nhất mới ra đời, là tờ tiền 100 đồng.. Năm 1988, tiền giấy mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng mới xuất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày