số tổng đài ngân hàng ocb phương đông

Vay tín chấp ưu đãi Giáo viên. Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức.. những khách hàng tiền gửi tại VPBank phát sinh nhu cầu vay vốn đột xuất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày