xem tỉ số phạt góc trực tiếp công thức tính lãi vay ngân hàng bidv

VAY TỪ 5 TRIỆU ĐẾN 100 TRIỆU - ĐƠN GIẢN - RÕ RÀNG - KHÔNG THẾ CHẤP ĐỐI TƯỢNG CHO VAY: Công dân Việt Nam tuổi từ 20 - 60

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày