tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Mẫu Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng. Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày