mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng - mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng:

Bài 9: Từ các chữ sô 1, 2, 3, 4, lập tât cả các sô tự nhiên mà môi chữ sô trên đều có. Bài 2: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày