hỗ trợ tín dụng vib

3.1.1 Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; 3.1.2 Cách tính thời. Về cách tính bảo hiểm một lần mới nhất được áp dụng theo Thông tư. bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;; Tham gia bảo hiểm xã hội.. Nhờ luật sư tư vấn cho em.tính dùm em là lấy một lần được bao nhiêu ạ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày